KursyKulinaria kursykulinaria.pl

Kurs Kulinarny

Znajdź nas w swoim mieście

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze oferty na skrzynkę pocztową podaj swój adres e-mail:

oraz oddział którym jesteś zainteresowany

Zapisz się przez internet

Aby zarejestrować się przez internet, należy wypełnić poniższy formularz uzupełniając wszystkie wymagane pola

Wybierz oddział: (*)

Wybierz kierunek: (*)

 

Pierwsze imię: (*)

Drugie imię:

Nazwisko: (*)

Data urodzenia: (*)   wyczyść

PESEL: (*)

 

Adres zameldowania

 

Kod pocztowy: (*) -

Poczta: (*)

Ulica:

Numer domu: (*)

Numer mieszkania:

Miasto: (*)

Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy: (*)

 

Adres do korespondencji(wypełnić jeśli różny od adresu zameldowania)

Kod pocztowy: -

Poczta:

Ulica:

Numer domu:

Numer mieszkania:

Miasto:

Miejsce zamieszkania:

Komunikator:

Adres email: (*)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AP Edukacja Sp. z o.o. w Łodzi do celów działalności statutowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm).

Administratorem danych osobowych jest AP Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 132, 90-062 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 218625

Celem zbierania przez administratora danych osobowych jest prowadzenie prawidłowej obsługi procesu dydaktycznego i działań marketingowych. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie osobom zatrudnionym lub działającym na rzecz AP Edukacja Sp. z o.o. w Łodzi.

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe, jednakże podanie danych osobowych, wskazanych w polach oznaczonych gwiazdką jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków AP Edukacja sp. z o.o. w Łodzi związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych. Każda osoba, której dane są przetwarzane w zbiorze, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania uzupełniania i żądania ich usunięcia.

  (*)

 

 

(*) - pole wymagane / podanie danych jest konieczne dla prawidłowej realizacji obowiązku spółki związanego ze świadczeniem usług edukacyjnych., nie podanie tych danych może skutkować odmową świadczenia usług